Plážový volejbal

Poskytujeme poradenstvo, zabezpečíme vybavenie beachvolejbalových kurtov, ale aj kompletnú výstavbu na kľúč.

Rozmery ihriska:

Hracia plocha ihriska má rozmer 18×9 m, odporučená plocha na hru je však min. 22×12 m. Piesok výšky 30cm.


Športové vybavenie:

 • Volejbalové pozinkované stĺpiky ( stĺpiky 2 ks, šponovák, puzdrá)
 • Volejbalová sieť
 • Beach empire
 • Sada čiar do piesku 18×9 m


Zemné práce a materiál:

 • Výkopové práce, hĺbka min. 50 cm
 • Geotextília
 • Drenážna vrstva kameniva výšky 20 cm
 • Piesok na výšku 30 cm
 • Zhutnenie drenážnej vrstvy
 • Betonáž stĺpikov
 • Oceľové pozinkované stĺpy na uchytenie záchytných sietí pre plážový volejbal
 • Záchytné siete na krátkych stranách ihriska