Pit-Pat

Pit-Pat – nová hra s tágom a loptičkou.

Pit-pat – hra pripomínajúca minigolf, pričom sa hrá na stoloch s tágom a loptičkami. Cieľ však ostáva ten istý, na čo najmenej pokusov dostať loptičku do cieľovej jamky.

  • 18 hracích stolov s rôznymi hracími prekážkami
  • umiestnenie stolov na voľných plochách kúpalísk, hotelov, parkov
  • možnosť hrať aj v interiéri, stačí plocha min. 120 m2
  • stoly sú z pozinkovaných oceľových profilov, cementových dosiek a kovových prekážok
  • rozmery sú 2450 x 400 mm, priemer kruhu: 800 mm, výška stola 780 mm
  • hracie náradie tágo a loptičky